Nootropics

Nootropics zijn een klasse van cognitieve verbeterende supplementen die het concentratie vermogen en het uitvoeren van geheugentaken verbeteren. Nootropics verbeteren het geheugen, verhoogt de aandachtspan en zorgen dat de hersens in staat zijn sneller en effectiever te leren. Gezien het feit dat Nootrpoics geassocieerd worden met een vebetering van het intellectuele vermogen worden deze stoffen ookwel ”smart drugs” genoemd.

1 produkt